Taglærevansker

For videregående elever med lærevansker – SAT eller ACT?

F

Mens de fleste videregående studenter anser høyskoleopptakstester som stressende, synes elever med lærevansker at de er usedvanlig gode. Så sent som for ti år siden var det ingen tvil om at studenter som søker på skoler på øst- og vestkysten, ville ta SAT. ACT ble henvist til skoler i Midtvesten. I dag aksepterer imidlertid flertallet av skolene i USA begge testene. Så, spørsmålet er-hvilken bør...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta