TagAutisme

Tilfeldig undervisning for studenter med høyt fungerende autisme

T

«Incidental Teaching» er et samspill mellom en voksen og et barn som skjer i en naturlig situasjon eller setting som kan brukes til å gi barnet en mulighet til å øve på en ferdighet. Mange utøvere av anvendt atferdsanalyse mener at tilfeldig undervisning kan brukes som en primær undervisningstilnærming for barn med autisme i stedet for diskret prøveundervisning når diskrete forsøk ikke er...

Daglig livsterapi (Higashi) for autisme

D

Daily Life Therapy (DLT) metode også kjent som Higashi ble utviklet på 1960-tallet av Dr. Kiyo Kitahara ved Musashino Higashi Gakuen School i Tokyo, Japan. Hun utviklet metoden gjennom det hun lærte av å undervise et barn med autisme i en ordinær barnehageklasse. Hennes hovedmål var å utvikle selvtillit hos autismebarna og skape følelsesmessig trygghet for dem. Higashi er et japansk ord som betyr...

Autisme og sosial interaksjon

A

Et kjennetegn ved autisme som ofte beskrives er en mulig svekkelse i sosial interaksjon. Imidlertid blir foreldre noen ganger forvirret over viktigheten av at et barn har sosial interaksjon med jevnaldrende jevnaldrende. Som skolepsykolog har jeg sett mange scenarier av hvordan foreldre tolker sosial interaksjon når det gjelder autisme. Søskensamspill Foreldre beskriver ofte et barn som har mye...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta