Kjønnsmakt og perioden med populær empowerment

K

MYNDIGGJØRING

Begrepet styrking starter fra amerikansk folkegruppe hjernevitenskap og er assosiert[by whom?] med samfunnsforskeren Julian Rappaport (1981). Under alle omstendigheter utvider de underliggende fundamentene for å styrke hypotesen bistå i historien og er knyttet til marxistisk sosiologisk hypotese. Disse sosiologiske tankene har fortsatt å bli produsert og foredlet gjennom nymarxistisk hypotese (ellers kalt Basic Theory).

I sosialt arbeid former styrking en pragmatisk tilnærming til eiendomsordnet forbønn. Når det gjelder statsborgerskapsundervisning og bare trening, ser man styrking[by whom?] som et apparat for å utvide plikten til beboeren. Styrking er en sentral idé i foredraget om å fremme metroen. Styrking som en idé, som beskrives ved et bevegelse langt fra en mangel som ligger mot en mer kvalitetsordnet anerkjennelse, kan gradvis bli funnet i administrasjonsideer, og i tillegg i sonene for å fortsette med instruksjon og selvforbedring.

PROSESS

Styrking er veien mot å få grunnleggende åpne dører for minimerte individer, enten enkelt av disse personene, eller ved hjelp av ikke-undervurderte andre mennesker som deler sin egen inngang til disse åpningene. Det inneholder også ødeleggende bestrebelser på å nekte disse åpningene. Styrking innebærer i tillegg å styrke, og bygge opp evnene for uavhengighet, med vekt på å drepe det fremtidige kravet til filantropi eller velferd hos samlingene. Denne prosedyren kan være vanskelig å starte og utføre tilstrekkelig.

I arbeidsmiljøledelse

I følge Thomas A. Potterfield ser mange autoritative forskere og eksperter på å styrke arbeidere som en av de mest kritiske og velkjente administrasjonstankene for vår mulighet.

I ledelse

I administrasjonskretsen og den autoritative hypotesen hentyder “styrking” regelmessig til skjemaer for å gi underordnede (eller arbeidere i det store og hele) mer fremtredende takt og ressurser: å spre kontroll med tanke på sluttmålet for å bedre tjene de to klientene og interessene å bruke assosiasjoner.

En oversikt over det historiske bakteppet for styrking av arbeidsmiljøet i De forente stater gjennomgår konflikten mellom administrasjonsstiler innen jernbaneutvikling i det amerikanske vesten på midten av det nittende århundre, hvor “konvensjonelle” progressive East-Drift-kontrollmodeller opplevde individualistiske pionierspesialister, utvetydig supplert med strategier for produktivitet lokalisert “arbeiderplikt” formidlet til scenen av kinesiske arbeidere. For denne situasjonen viste styrking på nivået av arbeidsgrupper eller avdelinger en slående (men flyktig) overvekt. Se perspektivene til Robert L. Webb.

Midt på 1990 -tallet har styrking blitt til en entusiasme for administrasjonsideer og virksomhetsorganisasjon. I denne unike omstendigheten inkluderer styrking tilnærminger som garanterer mer bemerkelsesverdig samarbeid og blander seg til representanten med tanke på sluttmålet om å tilpasse seg oppgavene sine så autonomt som rimelig kan forventes og mulig kan. En kvalitetsbasert tilnærming kjent som “styrking av sirkel” har blitt til et instrument for hierarkisk fremgang. Tverrfaglige styrkegrupper går for å fremme verdisirkler for å styrke den hierarkiske kulturen, og forsterker inspirasjon og evner til arbeidere. Målet med subjektiv yrkesoppfyllelse av arbeidere er ettertraktet gjennom nivåkjeder av betydning, samarbeid i valg, åpning av oppfinnsomme anstrengelser, en positiv, takknemlig gruppekultur, egenvurdering, påtakelse av ansvar (for kommer), mer selvsikkerhet og jevn videre læring. Den ideelle utnyttelsen av eksisterende potensial og kapasitet kan så vidt noen vet bedre komme til av tilfredse og dynamiske spesialister. Her bidrar læringsadministrasjon hovedsakelig til å aktualisere representativ støtte som en administrerende regel, for eksempel gjennom å lage praksisnettverk.

Uansett, garanter at den enkelte arbeidstaker har det som trengs for å oppfylle sine distribuerte forpliktelser, og at organisasjonens struktur setter opp de riktige motivasjonene for representanter for å kompensere for sine plikter. Vanligvis er det en risiko for å bli overmannet eller til tross for å bli sløv.

Forslag til organisasjonskultur

Styrking av arbeidere krever en kultur av tillit til foreningen og et skikkelig data- og korrespondansesystem. Poenget med disse øvelsene er å spare kontrollkostnader, som ender opp med overskudd når representanter opptrer autonomt og i en selvoverbevist form. I boken Strengthening Takes Over a Moment avgrenser forfatterne tre nøkler som foreninger kan bruke for å åpne læring, bakgrunn og inspirasjonskontroll som enkeltpersoner har nå. De tre nøklene som veiledere må bruke for å engasjere sine representanter er:

Tilby data med alle

Gjør selvstyre gjennom grenser

Lever den gamle kjeden av betydning med selvkoordinerte arbeidsgrupper

Som indikert av Stewart, med tanke på sluttmålet for å sikre en fruktbar arbeidsplass, må administratorer praktisere den “riktige typen ekspert”. For å skissere, “styrking er bare den overbevisende utnyttelsen av en regissørs makt”, og på denne måten er det en lønnsom metode for å øke allsidig arbeidseffektivitet.

Disse nøklene er vanskelige å innføre, og det er en reise for å oppnå styrking i et arbeidsmiljø. Det er kritisk å forberede arbeidstakere og sikre at de har tillit til hva styrking vil formidle til et selskap.

Bruken av ideen om å styrke administrasjonen har også blitt gransket for å ha unnlatt å tilfredsstille sakene.

Perioden med velkjent empowerment?

Marshall McLuhan krevde at forbedringen av elektroniske medier uunngåelig ville ødelegge de forskjellige planlagte strukturene som støtter fokale regjeringer, ekspansive selskaper, den vitenskapelige verden og, desto mer for det meste, ufleksible, “direkte kartsesiske” typer sosiale organisasjoner. Fra dette synspunktet vil nye, “elektroniske typer oppmerksomhet” drevet av datainnovasjon engasjere innfødte, arbeidere og undersøkelser ved å spre tette, enorme målinger av data som en gang ble holdt for få spesialister og eksperter. Emner vil utvilsomt be om sjenerøst mer å si om administrasjonen av regjeringsspørsmål, generering, utnyttelse og instruksjon.

World Annuities Board (WPC) finansanalytiker Nicolas Firzli har hevdet at raskt stigende sosiale tidevann, ganske nye typer online engasjement og utvidede forespørsler om ESG-drevne åpne strategier og administrative valg endrer måten regjeringer og organisasjoner omgås emnekjøpere i ” Styrkingsperiode “

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta